اخبار شهرداری سیرجان

مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور گفت: با توجه به محدودیت ناوگان چارتر کردن اتوبوس برای اربعین ١۴٠٣ ممنوع است.