اخبار شهرداری سیرجان

مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور در نشست تخصصی که همزمان با هفته روابط عمومی و ارتباطات برگزار شد، بر نقش مهم روابط عمومی‌ها در ارتقای فرهنگ حمل و نقل عمومی و اعتمادسازی بین مردم و سازمان‌های حمل و نقل شهری تاکید نمود.