اخبار شهرداری سیرجان

بازار کامیون این روزها ملتهب است و معامله گران در انتظار خبر سقوط دلار به کانال های زیر 50 هزار تومان به سر می برند. در صورتی که این اتفاق محقق شود سقوط قیمت کامیون قطعی به نظر می رسد.