اخبار شهرداری سیرجان

نامه انجمن صنفی رانندگان وسائل نقلیه سنگین کالای سنگین شهرستان بندرعباس از حمل غیرقانونی کالا توسط شرکت های بزرگ مقیاس خبر داد و اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کرد.