اخبار شهرداری سیرجان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کرمان به استمرار خرابی نازل‌های عرضه بنزین در جایگاه‌های سوخت اشاره کرد و گفت: با بررسی‌های صورت گرفته در برخی جایگاه‌ها، نازل‌های سوخت‌گیری خارج از دسترس شده‌اند که شرکت ملی پالایش و پخش باید فوری در خصوص رفع این مشکل، نظارت بر تعمیر سامانه‌های هوشمند این نازل‌ها و تامین قطعات مورد نیاز آنها اقدام کند.