اخبار شهرداری سیرجان

همزمان با روز جهاني كودك، جشن با شكوهي صبح روز 5شنبه توسط روابط عمومي شهرداري و شورای اسلامی شهر، در پارك ترافيك برگزار شد.