اخبار شهرداری سیرجان

حسن زيدآبادي گفت: شهرداري سيرجان در حال انجام و اجراي پروژه‌هاي عمراني در دست اقدام است.