اخبار شهرداری سیرجان

گازكشي كارخانه آسفالت شهرداري سيرجان بر اساس پيگيري‌هاي انجام شده به منظور كاهش آلودگي هوا و مشكلات زيست محيطي توسط شركت گاز استان كرمان صورت پذيرفت.