اخبار شهرداری سیرجان

طرح نصب پايه چراغ‌هاي روشنايي در مسير ميدان شورا به سمت بلوار شاهد در حال انجام است.