اخبار شهرداری سیرجان

صبح روز يكشنبه هفته جاري انتخابات شوراي اسلامي كار شهرداري سيرجان با حضور نمايندگان ادارات تعاون و كار و رفاه اجتماعي برگزار شد و اعضاي جديد آن معرفي شدند.