اخبار شهرداری سیرجان

سخنگوی شهردار سیرجان از تخصيص و اجراي بخش اعظم بودجه شهرداری سیرجان به ساخت پروژه‌های زیربنایی خبر داد و گفت: در سالجاري پروژه‌هاي عمرانی مانند تعريض پل شهيد كرم فتحي زاده و شهداي غواص، زیرگذر صنعت (مكي‌آباد)، تقاطع غیر همسطح، سالن همایش‌ و پایانه مسافربری، ساخت بلوار و خیابان، بهسازی خیابان‌ها و پیاده‌روها و نهضت آسفالت‌ و ديگر کارهای عمرانی در دستور كار قرار دارد.