اخبار شهرداری سیرجان

صبح روز دوشنبه هفته جاري به مناسبت هفته دولت، رييس شوراي اسلامي شهر سيرجان، شهردار و معاونين وي با خانواده‌ي شهيد نورمندي، شهيد شهدادي و شهيد عبدا... پور منساري ديدار و گفتگو كردند.