اخبار شهرداری سیرجان

پس از گذشت 1 ماه از آغاز طرح برخورد با كاميون‌هاي متخلف حمل نخاله‌هاي ساختماني، 25 دستگاه كاميون متخلف توقيف و به مراجع قضايي ارجاع داده شدند.