اخبار شهرداری سیرجان

به منظور ايجاد فضايي مفرح براي شهروندان، روند احداث پروژه باغ ايرانيان هم اكنون در حال انجام است.