اخبار شهرداری سیرجان

بانک ملت با ارائه یک طرح تسهیلاتی، وام تا سقف 3 میلیارد و 200 میلیون تومان پرداخت می کند اما آیا رانندگان کامیون می توانند از این تسهیلات برای خرید یا نوسازی کامیون فرسوده استفاده کنند؟