اخبار شهرداری سیرجان

لونا GRE محصول جدید وارداتی ایران‌خودرو قرار است به زودی در ناوگان تاکسیرانی کشور مورد استفاده قرار گیرد.