گزارش عملکرد شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ در قالب ویژه نامه ره آورد تلاش، توسط روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سیرجان چاپ و منتشر شد.

به گزارش واحد خبر روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سیرجان، در این گزارش مهمترین بخش از فعالیت‌های واحدها، سازمان‌ها و معاونت‌های مختلف شهرداری از جمله سازمان عمران، معاونت خدمات شهری، سازمان فضای سبز، اداره روابط عمومی، واحد قراردادها، املاک و ... در شش ماهه اول امسال ارایه شده است.

امین زند سخنگوی شهردار سیرجان در این رابطه گفت: بر اساس ماده ۷۱ قانون شهرداری‌ها، شهرداری خود را موظف به ارایه گزارش جامعی از درآمد، هزینه و پروژه‌ها به منظور اطلاع شهروندان منتشر کند.

گفتنی است این ویژه نامه در راستای شفاف سازی ریز درآمد و هزینه‌ها انجام و در بین شهروندان توزیع شده است.

دانلود ویژه نامه 

بخش اول 

بخش دوم