توسط شهرداری سیرجان: سامانه پرداخت عوارض خودرو «سمیع» راه‌اندازی شد.