ممنوعیت امضای قرارداد بین مدیران و پیمانکاران برای سرویس مدارس

سرپرست اداره کل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد انعقاد هرگونه قرارداد بین مدارس و ادارات آموزش و پرورش با مجموعه‌های مرتبط با سرویس مدارس و پیمانکاران، برای سال تحصیلی پیش‌رو «ممنوع» است.