میدان دام سیرجان به دلیل قرار گرفتن در محدوده‌ی شهری، تهدیدی برای بهداشت عمومی محسوب می‌شود و جابجایی آن در دستور کار است.