رفع کدینگ کارت سوخت در استان کرمان . 

روابط عمومی فرمانداری سیرجان با بیان اینکه برخی از خودروهای همشهری به اشتباه در طرح کدینگ قرار گرفتند ، گفت : از همشهریانی که کارت سوخت آنها در طرح کدینگ قرار گرفته درخواست داریم ، پس از دریافت استعلام کارت سوخت از دفاتر پلیس +10 و با همراه داشتن سند یا کارت شناسایی وسیله نقلیه به شرکت پخش فرآورده های نفتی سیرجان مراجعه کنند . وی افزود : جهت رفع کدینگ ، پلاک خودروها باید جز پلاک های بومی استان کرمان باشند