رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال می‌گوید پیش‌بینی می‌شود تا انتهای برنامه هفتم توسعه، ۲۵ درصد حوزه حمل و نقل هوشمند شود.