طی اعلام خبری توسط روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان از ابتدای مهرماه سال جاری فرایند بازسازی هفت دستگاه اتوبوس شهری فرسوده شروع و حداکثر تا نیمه اسفند به ادامه می یابد

,این پروژه با اعتبار ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال در حال انجام میباشد و بازسازی در کلیه قطعات آتوبوس من جمله موتور،بدنه،شاسی،و دراخل اتوبوس انجام میگردد و انشالله این ۷دستگاه اتوبوس در روزهای پایانی سال به ناوگان برمیگردند.