طی روزهای گذشته به دلیل تصمیم جدید بلاروس، کامیون‌های ایرانی و کشورهای دیگر پشت مرز روسیه با بلاروس در دمای منفی ۲۷ درجه متوقف شده‌اند.

تاکنون روسیه برای سه کشور، مرز جایگزین معرفی کرده اما هنوز تکلیف کامیون‌داران ایرانی مشخص نشده است.