مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سیرجان از اجرای طرح بازپیرایی و هرس درختان خبر داد.

مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سیرجان در نشستی با رییس آموزش و پرورش سیرجان، از پیگیری و اجرای طرح همیار سبز خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان رسول پورمهدی در این نشست با تاکید بر لزوم اجرای اهداف طرح همیار سبز با مشارکت و همکاری آموزش و پرورش گفت: با توجه به اهداف کلی و تعیین شده طرح همیار سبز، باید اقداماتی همچون برگزاری کلاس آموزشی در مدارس، آموزش عملی تکثیر گل‌های آپارتمانی و کاشت گلهای فصلی، آموزشی سبزیکاری، بازدید علمی از پارک‌ها و فضای سبز سطح شهر، احداث اتاق طراوت، احداث دیوار سبز، کاشت گل در آسایشگاه سالمندان با مشارکت همیاران سبز، مشارکت همیاران در مراسم روز درختکاری، اقدامات تشویقی سازمان سیما منظر در مدارس منتخب طرح، کاشت درخت در محوطه مدارس، کاشت درخت و گل در پیاده‌روی مدارس، انجام کوددهی و هرس درختان محوطه مدارس، اهدای گل و گیاهان فصلی به مدارس، اهدای نیمکت و سطل زباله به مدارس، بازدید و پلاک‌گذاری درختان مدارس سطح شهر، درختکاری اردوگاه، درختکاری حاشیه غربی شهر، هرس درختان مدارس و همکاری مدارس در روز درختکاری در راستای به نتیجه رسیدن اهداف طرح و در قالب تفاهم‌ نامه اجرا شود.

در این نشست همچنین اکبر محیاپور رییس آموزش و پرورش شهرستان سیرجان با استقبال از اجرای این طرح، لزوم آموزش نگهداری، حفظ و توسعه فضای سبز شهری را مهم بر شمرد و افزود: مطالعه و آموزش در خصوص اهمیت فضای سبز در مدارس از نظر مسایل زیست محیطی و استفاده دانش‌آموزان در ساعات فراغت از این فضاها با اهمیت است و با توجه به نگرش به رویکردهای معماری سبز در فضاهای آموزشی از جمله مدرسه از جایگاه ویژه ای برخوردار است که امیدواریم با اجرای طرح همیار سبز نمود بیشتری پیدا کند.