مشارکت شهرداری سیرجان در عزاداری ماه محرم معاون خدمات شهری شهرداری سیرجان گفت: پرسنل و مجموعه شهرداری همچون دیگر ایام در برگزاری مراسمات مذهبی، امسال محرم را با شور و حال خاصی آغاز کرده و با مردم و هیئات عزاداری در برگزاری هر چه باشکوه تر مراسمات به منظور تنظیف معابر همراه هستیم.