مدیر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان از اختصاص دو نازل گاز CNG در بلوار قائم و جایگاه خلیج فارس (جنب پایانه مسافربری بعثت) به تاکسیهای درون شهری خبر داد.