درخواست صدور مجوز برای فعالیت رانندگان بخش باری و رانندگان اتوبوس بازنشسته در حمل و نقل جاده ای مسافری مطرح و تاکید شد که در هنگام پیک سفرهای جاده ای کمبود راننده اتوبوس وجود دارد.

همزمان با ایام نوروز و افزایش تردد اتوبوس های مسافربری به دلیل آغاز سفرهای نوروزی، درخواست صدور مجوز برای فعالیت رانندگان بخش باری و رانندگان اتوبوس بازنشسته در حمل و نقل جاده ای مسافری مطرح و تاکید شد که در هنگام پیک سفرهای جاده ای کمبود راننده اتوبوس وجود دارد.

به گزارش تین نیوز، درخواست استفاده از رانندگان کامیون و رانندگان بازنشسته اتوبوس از سوی حمیدرضا شهرکی ثانوی معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از داریوش امانی رئیس این سازمان مطرح و طی آن عنوان شده که ... با توجه به کمبود راننده در بخش مسافری پیشنهاد می گردد مانند ایام اربعین امکان فعالیت رانندگان فعال بخش باری دارای کارت هوشمند که سابقه 10 سال فعالیت بر روی ناوگان سنگین باری را دارند در بخش حمل و نقل مسافری در ایا اجرای طرح نوروزی 1403 فراهم گردد.