رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان از اجرای طرح تشدید برخورد با خودروهای غیرمجاز سرویس مدارس خبر داد.