مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سیرجان از اجرای طرح بازپیرایی و هرس درختان خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، رسول پورمهدی افزود: با هدف برقراری توازن بین اندام هوایی و زیرزمینی درختان نارون و اکالیپتوس درگیر با شبکه برق، زیر نظر کارشناسان مربوطه‌ و با در نظر قرار دادن زیباسازی منظر شهری، فرم‌ دهی، حذف پاجوش و شاخه‌های بیمار و آفت زده و نیز جلوگیری از گسترش آفت سوسک چوبخوار، عملیات هرس و بازپیرایی درختان در حال انجام است.

وی افزود: هرس پرچین‌های معابر و رفیوژهای سطح شهر نیز به صورت مستمر و با هدف ایجاد هارمونی و یکنواختی در سطح فضای سبز شهری انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سیرجان در خصوص میزان هرس درختان در فضای سبز شهری گفت: در هرس درختان به عواملی نظیر نوع گونه گیاهی، سن درخت، موقعیت مکانی درخت، درجه سلامت درخت، زمان هرس توجه می‌شود.