علی رضایی مدیر سازمان مدیریت پسماندگفت ساماندهی کامیونهای خاک در دستور کار شهرداریتعامل و همکاری بین شهرداری و فرماندهی راهروباتوجه به تخلیه نخالهای ساختمانی دراطراف شهر و عدم توجه بعضی از کامیونها مدیریت سازمان مدیریت پسماند جهت ساماندهی و نظارت دقیق اقدام به راه اندازی آژانس خاک نموده که درهمین راستا با نصب می می اس و برچسب گذاری کامیونهای که در محدوده شهر کار می کنند مورد رصد و نظارت قرار می گیرندوبا توجه به تعامل و همکاری پلیس راهرو کامیونهای متخلف با دستور دادستان مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و درصورت تکرار کامیونهای آنها توقیف می گردد.

مسئول HSE شهرداری هم ضمن تبریک انتصاب ریاست اداره محیط زیست و قدردانی از زحمات مدیر سابق (مهندس رسولیان)، به زمینه های مشترک تعامل شهرداری و اداره محیط زیست اشاره نمود و تاکید نمود آنچه که به عنوان وظایف سازمانی ما در بخش محیط زیست واحد HSE شهرداری است، در واقع در راستای مدیریت محیط زیست شهری بوده و از آنجایی که دیدگاه مثبتی نسبت به بحث محیط زیست در مدیریت شهری وجود دارد، این امر می تواند در کنار حضور و تعامل ریاست جدید محیط زیست شهرستان، منشا اتفاقات، برنامه ها وتصمیمات خوب و سازنده ای در شهر باشد.