رئیس هیئت مدیره کانون رانندگان کالای کشور گفت: تا به امروز ۵۰۰ میلیون تن بار توسط ناوگان حمل ونقل جاده ای کشور جابه جا شده است.