مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از ارتقای ضرایب دستمزد مقطوع رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری خبر داد.