رانندگان کامیون در حالی مدتی پیش شاهد تعیین نرخ شاخص تن کیلومتر با هماهنگی ستاد تنظیم بازار بودند که جای خالی این ستاد را تعیین نرخ لوازم جانبی کامیون، قطعات خودرو و هزینه تعمیر و نگهداری ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای با تمام وجود لمس می کنند.