به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان ، الهام بصیری نیا گفت: باتوجه به رویکرد دکتر کریمی پور، شهردار محترم سیرجان ، برای اولین بار نیمی از بودجه این باشگاه جهت توسعه زیر ساخت های ورزشی محلات مختلف شهر خصوصا محلات کم برخوردار اختصاص یافته ، از جمله تامین اعتبار احداث یک زمین چمن طبیعی، احداث ۳ زمین چمن مصنوعی ، پیگیری احداث ایستگاه ها و خرید دوچرخه های هوشمند در جهت افزایش سرانه ورزشی شهر می باشد که موجب تحقق نشاط اجتماعی ، پویایی و سلامتی شهروندان است.