چهارم د‌ی‌ماه و در آستانه سالروز وقوع زلزله بم و روز ایمنی در برابر زلزله، همزمان با سراسر کشور، همایش نقش بازآفرینی شهری در کاهش آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی بافت‌های ناکارآمد به میزبانی شهرداری سیرجان و با دعوت از نماینده شرکت بازآفرینی شهری ایران، نماینده اداره‌کل راه‌و‌شهرسازی استان و سفیر آموزه‌های زلزله بم و با حضور شهردار و معاون فرماندار، رییس اداره راه‌و‌شهرسازی، رییس نظام مهندسی، نمایندگان کلیه دستگاه‌های اجرایی و سایر مسئولان سیرجانی در سالن مهر شهرداری برگزار شد.