مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به اجرای طرح تخصیص سوخت ناوگان حمل ونقل دیزلی براساس اسناد حمل برخط گفت: این طرح به صورت آزمایشی از خردادماه در یکی از استان ها اجرایی می شود تا نواقص احتمالی آن برطرف شود.