مراکز طرف قرارداد خدمات بیمه تکمیلی رانندگان هنوز پس از دو ماه تمدید قرارداد جدید با شرکت بیمه گر، به برخی انجمن ها و رانندگان ابلاغ نشده است.