به گزارش واحد خبر و امور بین الملل شهرداری سیرجان قواعد و ملاحظات درخصوص صحت سنجی اطلاعات پیمایش حاصل از بارنامه شهری (بار برگ) و ثبت پیمایش با سخت افزار سیپاد ویژه ناوگان دیزلی حمل بار و مسافر شهری به شرح ذیل اعلام می گردد

.الف) سهمیه پایه و عملکردی ناوگان نفت گاز با هم جمع نمی شوند بلکه از بین دو سهمیه ، سهمیه بیشتر به خودرو تخصیص می یابد.ب ) جهت دریافت سهمیه مطابق با پیمایش براساس ثبت و صدور بارنامه های شهری (باربرگ حقیقی )، صرفاً باید مالک/ راننده خودرو یا شرکت های حمل و نقل که در سامانه UTCMS.IR تعیین شده اند اقدام به ثبت بار نامه شهری نمایندکه در این خصوص سازمان حمل و نقل در نظر دارد حداکثر تا پایان تابستان سال جاری نسبت به افتتاح شرکت مجاز (کارگزاری) ویژه ناوگان بار شهری از طریقرفراخوان عمومی اقدام نماید.لازم بذکر است بارنامه های شهری که توسط شرکتهای غیر مجاز و کافی نت های سطح شهر و افرادی غیر از مالک و راننده ثبت می گردد مصداق ثبت بارنامه صوری بوده و در سهمیه سوخت تاثیر نخواهد داشت.ج) مجدداً تاکید می گردد جهت ثبت بارنامه های درون شهری (باربرگ حقیقی ) ، معرفی راننده خودرو در سامانه UTCMS.IR الزامی است در غیر اینصورت بارنامه های ثبت شده معتبر نبوده و سهمیه سوخت عملکردی به خودرو تخصیص داده نمی شود.