به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری سیرجان،جواد نویدی رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان ، از تمدید ثبت درخواست والدین دانش آموزان برای سرویس مدرسه سال تحصیلی 1404-1403 خبر داد.