مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سیرجان گفت: جمع‌آوری نخاله‌ها و ضایعات ساختمانی باید به صورت استاندارد و برپایه ضوابط صحیح انجام گیرد.