02 فروردين 1402

مدیر سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سیرجان سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری از حفظ رنگ طبیعی جداول جدید و عدم رنگ‌آمیزی آنها در راستای ارتقای سیما و منظر شهری و مدیریت هزینه‌های اجرایی خبر داد.

به گزارش واحدخبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، رسول پورمهدی با بیان این مطلب گفت: عملیات رنگ‌آمیزی جداول سطح شهر همه ساله به صورت سراسری و یکپارچه اجرا میشد اما امسال مقرر شد رنگ طبیعی جداول جدید یا روکش شده بتنی آنها حفظ شود و فقط جداولی که طی سالهای اخیر رنگ آمیزی شده‌اند مجدد ترمیم و رنگ‌آمیزی شوند و هزینه رنگ‌آمیزی جداول جدید صرف زیباسازی مبلمان شهری از جمله: حذف دیوارنویسی‌ها، نقاشی دیواری، رنگ‌آمیزی پایه چراغ‌ها و ... شود.

وی افزود: به منظور رنگ آمیزی مبلمان شهری، یک پالت رنگی توسط کارشناسان مرتبط با حوزه سیما و منظر شهری تهیه شده که کلیه عملیات‌ زیباسازی و رنگ‌آمیزی بر اساس آن انجام می‌شود و از اعمال نظر شخصی و غیر حرفه‌ای در اجرای این طرح جلوگیری شده است.

مدیر سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سیرجان یادآور شد: تنها مشکلی که در این باره با آن مواجه هستیم جداولی هستند که از قبل رنگ آمیزی شده‌اند و این جداول با گذشت زمان کیفیت اولیه خود را از دست داده و با نازیبایی که دارند، مجبور به رنگ آمیزی مجدد این جداول هستیم. 

رسول پورمهدی تصریح کرد: در بحث نوسازی شهری، اولویت سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شستشوی جداول معابر است؛ اما در برخی نقاط، نوسازی و بهبود وضعیت جداول معابر از طریق شسشتو امکانپذیر نیست که در این موارد رنگ آمیزی انجام می‌شود.