نشست علنی شورای شهر سیرجان با موضوع بررسی و روند چگونگی اقدامات شهرداری در حوزه PMIS و موضوع چند پرونده در خصوص املاک شهرداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر سیرجان، در این نشست که با حضور اعضای شورای شهر، شهردار سیرجان، معاون شهرسازی و وکیل شهرداری برگزار شد، رییس شورای شهر سیرجان با تاکید بر لزوم آمادگی شهرداری برای استقبال از نوروز و آغاز سال جدید، خواستار ارایه گزارش شهردار در خصوص اقدامات شهرداری در این زمینه شد.

علی اکبر کریمی پور شهردار سیرجان با اشاره به اقدامات گسترده شهرداری در تمامی بخش‌ها و حوزه‌ها برای استقبال از سال نو و میزبانی از مسافران افزود: سامانه مدیرت شهری و نظارت همگانی شهرداری سیرجان ۱۳۷ هنوز آنگونه که شایسته است مورد استقبال شهروندان قرار نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه سیرجان دومین شهرستان دارای سامانه PMIS در کشور است، تصریح کرد: واحد آمار و اطلاعات شهرداری سیرجان در حال آماده سازی است و در حوزه PMIS سامانه‌ای که کد پروژه را عنوان و مشخص می‌کند و قابلیت ارزیابی برای مدیران شهرداری را دارد.

در ادامه این نشست موضوعاتی همچون اقدامات شهرداری در حوزه PMIS و چند پرونده حقوقی شهرداری مطرح در مراجع قضایی مورد بررسی قرار گرفت.