رژه ۱۲بهمن سازمان حمل بار و مسافر شهرداری سیرجان 

مشاهده کلیپ

رژه خودرویی 22 بهمن ماه