02 فروردين 1402

مدیر سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سیرجان گفت: ویژگی آب و هوای شهرستان سیرجان بستر مناسبی برای کاشت درختانی مانند نارون، زبان گنجشک، اقاقیا و ... است.

به گزارش واحدخبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، رسول پورمهدی افزود: توسعه و حفظ فضای سبز شهری و در راس آن حفظ سرسبزی درختان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که متاسفانه اکنون درختان نارون از آفاتی مانند سوسک چوب خوار و سارتا دچار آسیب شده‌ و با توجه به رشد و پراکندگی این آفات در چند سال اخیر و خطر خشکی درختان نارون در آینده، مبارزه با این آفات با روش نوین در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این راستا روش‌های غیرشیمایی برای مبارزه با این آفات انجام که از اثرات زیست محیطی کمتری داشته، استفاده شد که هرس دو منظوره درختان به عنوان یکی روش مبارزه با این آفات در دستور کار قرار گرفت. مدیر سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سیرجان با اشاره به روش‌های نوین مدیریت تلفیقی آفات با کمترین اختلال در کشاورزی و اکوسیستم با هدف کاهش خطرات زیست محیطی و کمک به حفظ سلامت مردم، یادآور شد: این روش آخرین راه مبارزه با آفات است که اکنون در روند هرس درختان در حال انجام است.