12 بهمن 1401

در راستای اهداف جدول سرویس دهی اتوبوس های سازمان حمل ونقل به مدارس در مسیرهای اصلی بدین شرح است:حمل ونقل عمومی و راه اندازی سرویس مدارس و طی درخواست های آموزش وپرورش و اولیای دانش آموزان، از ابتدای مهرماه 1041 تعداد 11 سرویس دانش آموزی توسط ناوگان اتوبوسرانی خط واحد جهت تسهیل رفت وبرگشت دانش آموزان به مدارس شروع به کار نموده است.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری، رییس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری سیرجان ضمن مشخص کردن مسیرهای اصلی، گفت: با شروع سال تحصیلی 1041 ، دانش آموزان در برخی مسیرها مانند: شهرک مهر، مکی آباد، الغدیر، حجت آباد، شریف آباد، بلوار امام رضاع  و نیروی دریایی از اتوبوس های خط واحد استقبال کردند و برخی مسیرها منجمله بلوار هجرت علیرغم اطلاع رسانی به دانش آموزان از طریق مدیران مدارس و انجمن اولیا و مربیان، مورد استقبال واقع نشده است.

جواد نویدی افزود: مسیر اتوبوسهای خط واحد در سیرجان به صورتی تنظیم شده که تمامی دانش آموزان خصوصا مقاطع راهنمایی و دبیرستان بتوانند از این خطوط به جای سرویس مدرسه استفاده کنند.

جدول سرویس دهی اتوبوس های سازمان حمل ونقل به مدارس در مسیرهای اصلی بدین شرح است: