رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورد های کشاورزی شهرداری سیرجان با مروری بر مهمترین فعالیت های این حوزه، از اجرای ساماندهی زمین جمعه بازار خبر داد.

به گزارش روابط عمومی این سازمان، سعید خاتم با اعلام این خبر گفت: عملیات نخاله برداری و تسطیح زمین جمعه بازار انجام شده و در حال حاضر عملیات زیرسازی آن در حال انجام است که به زودی آسفالت، غرفه بندی و احداث سرویس بهداشتی به مرحله اجرا می رسد.

 وی در همین رابطه افزود: مراحل تشکیل پرونده متقاضیان واجدالشرایط جمعه بازار تکمیل شده و آماده انتقال به مکان جدید است.

سعید خاتم در ادامه ازامکانات مکان جدید جمعه بازار گفت: که شامل سرویس بهداشتی ، بوستان محله ای،پیست ورزش صبحگاهی،پارکینگ و...می باشد که با جابجایی  مکان دائمی خود بساری از مشکلات غرفه داران و شهروندان مرتفع می گردد