مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور در نشست تخصصی که همزمان با هفته روابط عمومی و ارتباطات برگزار شد، بر نقش مهم روابط عمومی‌ها در ارتقای فرهنگ حمل و نقل عمومی و اعتمادسازی بین مردم و سازمان‌های حمل و نقل شهری تاکید نمود.

 در این نشست، مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور، ضمن تبریک هفته روابط عمومی به فعالان این عرصه اظهار داشت: نقش مهم روابط عمومی در ارتقای سطح اعتماد عمومی و جلب رضایت و اطمینان مردم از خدمات حمل و نقل عمومی از ارکان اساسی در حوزه حمل و نقل است.وی همچنین بر استفاده از ابزارهای نوین تأکید داشته و افزود: نقش و نحوه استفاده از فناوری‌های نوین مانند فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، فناوری های دیجیتالی و هوش مصنوعی در فعالیت‌های روابط عمومی حمل و نقل مسافر شهری باید فزاینده باشد و ادامه بقا در این حوزه منوط به یادگیری این فنون است.مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشورادامه داد: استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها نیز می‌تواند به روابط عمومی‌ها در جهت شناخت بهتر مخاطبان و ارائه خدمات هدفمندتر کمک کند و بدین جهت اولین دوره آموزشی و کاربردی هوش مصنوعی مولد در روابط عمومی را امروز برگزار کردیم.