ضامنی خبر داد:ثبت نام والدین جهت دریافت خدمات سرویس مدرسه در سامانه (سپند) از اول خردادماه

مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور گفت: ثبت نام والدین جهت دریافت خدمات سرویس مدرسه در سامانه پایش ناوگان دانش آموزی (سپند) برای سال تحصیلی 1404-1403 از اول خردادماه سال جاری آغاز می‌شود.