معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در نشست کمیته راهبری حمل و نقل جاده ای مسافربری، رسیدگی ویژه به تخلفات شرکت های حمل و نقل مسافربری در صدور صورت وضعیت های صوری را از اولویت برنامه های این نشست اعلام کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، حمیدرضا شهرکی ثانوی معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، در نشست کمیته راهبری حمل ونقل جاده ای مسافربری اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست ها با حضور تشکل های صنفی، ایجاد هم افزایی در اجرای برنامه ها و ارائه راه کارهای مناسب در رفع مشکلات موجود است و موضوع رسیدگی به صورت وضعیت های صوری به دفعات مطرح شده و به استان ها تأکید شده است.

شهرکی ثانوی افزود: مدیران شرکت ها و مؤسسات حمل ونقل و متولیان و مسئولین در این راستا تکلیف قانونی دارند و در صدور صورت وضعیت مسئولیت داشته و می بایست طبق ضوابط عمل کنند.

وی با تأکید بر کنترل تردد ناوگان جاده ای ازطریق سامانه هوشمند داپ، افزود: مدیران و کارشناسان مسئول در این حوزه در تمام استان ها ازطریق دسترسی به این سامانه می توانند صورت وضعیت های صادرشده را کنترل کنند و در صورت بروز تخلف و صدور صورت وضعیت های صوری به تخلفات شرکت ها سریع و قاطع رسیدگی شود.

معاون حمل و نقل این سازمان خاطرنشان کرد: مدیران استان ها و تشکل های صنفی با تعامل بیشتر و برگزاری جلسات مستمر به مشکلات بخش رسیدگی کنند و جلسات کارگروه ارتقای سطح خدمات با محوریت تشکل های صنفی برگزار و صورت جلسات تا زمان حصول نتیجه پیگیری شود.

گفتنی است در این نشست، رؤسای کانون انجمن های صنفی شرکت ها و رانندگان حمل و نقل مسافربری، اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری و مدیران راهداری و حمل و نقل جاده ای استان های سراسر کشور به صورت ویدئوکنفرانسی حضور داشتند.