رانندگان و مالکان اتوبوس از امضای هرگونه فرم تعهد در خصوص بیمه تکمیلی و... توسط شرکت های حمل و نقل جدا خودداری کنند تا مورد سوء استفاده برخی از شرکت ها قرار نگیرند

کانون سراسری انجمنهای صنفی رانندگان و دارندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای مسافری کشور از رانندگان و مالکان اتوبوس درخواست کرد از امضای هرگونه فرم تعهد در خصوص بیمه تکمیلی و... توسط شرکت های حمل و نقل جدا خودداری کنند تا مورد سوء استفاده برخی از شرکت ها قرار نگیرند. به گزارش تین نیوز، تصویر پیوست مربوط به فرم تعهدنامه ای است که گویا برخی شرکت های حمل و نقل از رانندگان اتوبوس و همچنین مالکان ناوگان مسافری جاده ای خواسته اند آن را امضا کنند که کانون رانندگان و دارندگان ناوگان مسافری جاده ای می گوید نباید امضا شود.